Kadrę biblioteczną Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo stanowią:

  • Krystyna Dróżdż – Dyrektor
  • Małgorzata Smug – Główna Księgowa
  • Urszula Parol – Starszy bibliotekarz
  • Ilona Stawiarska – pomocnik bibliotekarza
  • Marzena Kozak – Kierownik Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich